ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Petițiile și solicitările în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vor fi adresate Biroului Relații Publice.

Formulare utile solicitanților de informaţii de interes public
Rapoartele anuale privind asigurarea accesului la informaţii de interes public, în temeiul Legii nr. 544/2001

Solicitare informații de interes public


IMPORTANT:

Datele cu caracter personal colectate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, scopul prelucrării acestor date fiind cel stabilit de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale instituite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, durata păstrării acestor date fiind de 1 an.

Persoanele ale căror date sunt prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în temeiul Legii nr. 544/2001, își pot exercita drepturile de acces la date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul UE nr. 679/2016, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru mai multe informații în legătură cu politica Serviciului de Telecomunicații Speciale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați „Politica de confidențialitate”.

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO) din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale:
E-mail: dataprotection@sts.ro

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.