Acreditare presă

Pentru acreditarea reprezentanților mass-media la Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt necesare următoarele documente:

  • Formular de acreditare - semnat de directorul/redactorul-şef, cu dată şi ştampilă (descărcare aici);
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcare aici);
  • Copie după legitimaţia de presă, vizată la zi.

Documentele vor fi transmise la următoarea adresă de e-mail: presa@sts.ro.

Jurnaliștii acreditați vor fi incluși în baza de date a instituției pentru a primi informări/comunicate de la Biroul de presă al STS. Totodată, reprezentanții mass-media acreditați vor avea acces la conferințele sau evenimentele organizate la sediul STS din Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, București.

Acreditarea reprezentanților mass-media la Serviciul de Telecomunicații Speciale este valabilă până la sfârșitul anului în curs.

Instituțiile mass-media trebuie să înștiințeze în scris Biroul de Presă al STS dacă doresc retragerea acreditării unui jurnalist sau dacă sunt cazuri în care încetează raporturile de muncă dintre jurnalistul acreditat și redacția în numele căreia acesta a obținut acreditare la STS.

Pentru conformitate, la intrarea în sediul instituției, jurnalistul trebuie să prezinte actul de identitate și legitimația de presă.

Relaţii suplimentare privind modul de acreditare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.202.21.41 sau email presa@sts.ro.

Contact Biroul de Presă al STS
Adresa: Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, București, România,
Cod poștal 060044 
Număr de telefon: +40.21.202.21.41
Fax: +40.21.223.41.75
Adresă de e-mail: presa@sts.ro

Notă: Vă informăm că datele solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.
 

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.