Activitatea CNCA SNUAU

Comitetul național de coordonare a activității Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) se organizează și funcționează ca organism interinstituțional fără personalitate juridică, sub autoritatea Guvernului României.

Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului național de coordonare a activității Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și a Secretariatului tehnic permanent

CNCA îndeplinește următoarele atribuții:
a) elaborează și adoptă politica și strategia privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU, precum și a serviciului de urgență 112 în România;
b) coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor organismelor implicate în funcționarea SNUAU potrivit cerințelor europene în domeniu;
c) dispune măsuri privind elaborarea politicii și strategiei în domeniu, asigurând alinierea la cerințele europene;
d) analizează și aprobă soluții tehnice și operaționale, însoțite de planurile de măsuri, privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU;
e) examinează modul în care sunt duse la îndeplinire obligațiile organismelor implicate în funcționarea SNUAU, stabilite prin legislația în vigoare, și face recomandări privind soluționarea deficiențelor;
f) este informat cu privire la stadiul implementării măsurilor adoptate;
g) solicită organismelor implicate în funcționarea SNUAU rapoarte privind stadiul implementării măsurilor adoptate de Comitet;
h) dispune efectuarea de analize/evaluări tehnice și operaționale privind stadiul implementării măsurilor adoptate;
i) analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite prin documentele adoptate și propune soluții;
j) face propuneri privind reducerea numărului de apeluri abuzive și a alertărilor false către serviciul de urgență 112;
k) examinează rezultatele implementării Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență;
l) urmărește modul de aplicare a prevederilor protocoalelor (metodologiilor) de cooperare încheiate între administratorul SNUAU și structurile autorităților administrației publice care subordonează activitatea agențiilor specializate de intervenție;
m) avizează cererile administratorului SNUAU pentru a încheia convenții și protocoale de colaborare cu organizații neguvernamentale, societăți comerciale și cu alte servicii publice care pot contribui la funcționarea SNUAU;
n) stabilește participarea, în calitate de invitați la ședințele Comitetului, a reprezentanților furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu;
o) nominalizează și aprobă membrii Secretariatului tehnic permanent la propunerea instituțiilor reprezentate în cadrul Comitetului;
p) supune aprobării Guvernului Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Comitetului, precum și ale Secretariatului tehnic permanent, precum și propunerile de modificare a acestuia potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008;
q) avizează proiectul de buget al SNUAU;
r) stabilește responsabilitățile personalului de operare și regulamentul de operare a SNUAU.

 

Documente rezultate din activitatea CNCA SNUAU:


Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.