ATRIBUȚII

Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și alți utilizatori prevăzuți de lege.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 92/1996 cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele atribuţii:

a) administrează, exploatează și dezvoltă rețelele de telecomunicații speciale;
b) gestionează spectrul de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicații speciale;
c) ține evidența și monitorizează pe teritoriul național, în scopul protecției, spectrul de frecvențe radio aflat în gestiunea sa și al organismelor ce fac parte din sistemul național de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea;
d) execută controlul tehnic al rețelelor de telecomunicații din administrarea sa și asigură confidențialitatea telecomunicațiilor speciale;
e) organizează și conduce pregătirea pentru luptă și mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucțiunile și regulamentele militare;
f) la proclamarea stării de asediu sau de urgență, la declararea mobilizării ori a stării de război asigură cu prioritate legăturile speciale pentru Centrul Național Militar de Comandă și celelalte componente ale sistemului național de apărare, la nivel central și teritorial, conform legii;
g) colaborează cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și cu instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilității sistemelor proprii de telecomunicații cu cele din sistemul național de apărare, precum și cu rețeaua publică de telecomunicații;
h) asigură măsurile privind siguranța națională în domeniul său de activitate, conform legislației în vigoare;
i) asigură inviolabilitatea instalațiilor, echipamentelor și rețelelor de telecomunicații speciale, conform prevederilor legale;
j) asigură respectarea specificațiilor și a standardelor tehnice și de calitate, prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii telecomunicațiilor speciale;
k) organizează rețelele și efectuează prestațiile de telecomunicații speciale având în vedere interesele beneficiarilor;
l) stabilește criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuți de lege și le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
m) desfășoară alte activități necesare, cum sunt: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, cercetare și proiectare tehnologică și în informatică, activități de personal și învățământ, de transport, de asistență medicală și recuperatorie și activități social-culturale și sportive pentru personalul propriu, conform reglementărilor legale;
n) poate realiza venituri extrabugetare din prestații de servicii de telecomunicații în condițiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicații speciale.

Autoritate de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate (INFOSEC)

Conform Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 și directivelor ORNISS, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în calitate de Autoritate Desemnată de Securitate stabilește, pentru domeniul său de activitate şi responsabilitate, politici şi măsuri proprii privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate în format electronic și a constituit următoarele autorități INFOSEC: Autoritatea de Acreditare de Securitate (AAS - TS), Autoritatea de Securitate pentru Informatică și Comunicații (ASIC - TS) și Autoritatea pentru Distribuirea Materialului Criptografic (ADMC - TS).

Autoritate Publică Responsabilă pentru infrastructurile critice din competenţă

Potrivit O.U.G nr. 98/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este Autoritate Publică responsabilă pentru infrastructurile critice din competenţă, aferente sectoarelor de ICN „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor” şi „Securitate naţională”.

Autoritate responsabilă în managementul tipurilor de risc aferente domeniului Comunicaţii şi informatică

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, STS are rol principal în asigurarea continuității funcționării rețelelor de comunicații și informatică pentru Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMSU).

Administrator al Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Potrivit O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU), cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este administratorul SNUAU, sens în care desfăşoară activităţi de instalare, operare, întreţinere şi menţinere la nivelul cerinţelor a sistemului.

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.