CONDUCERE

Conducerea Serviciului de Telecomunicații Speciale este asigurată de un director cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (C.S.A.T.), la propunerea președintelui acestuia.

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale răspunde în fața Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru activitatea pe care o desfășoară și prezintă acestuia rapoarte anuale. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul este ajutat de un prim-adjunct care este și înlocuitorul său, precum și de doi adjuncți.

DIRECTOR
General-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN

CV

General-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN este directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, numit în funcție prin Hotărârea nr. 76 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 27 mai 2020.

A urmat cursurile Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, promoția 1987, consolidându-și ulterior studiile în cadrul Școlii Militare de Ofițeri Activi de Transmisiuni de la Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1990 ca șef de promoție. În anul 1997, general-locotenent ing. Ionel-Sorin Bălan a absolvit  Facultatea de Inginerie, specializarea calculatoare, din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu.

În anul 2006 a absolvit Cursul postuniversitar de perfecționare în domeniul managementului resurselor informaționale organizat de Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, iar în 2017 a obținut certificatul de absolvire al Cursului postuniversitar „Securitate și bună guvernare”, ambele fiind susținute în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

De-a lungul timpului, a parcurs o serie de cursuri de perfecționare în domeniul pregătirii militare, manageriale și de specialitate.

În anul 1990 a fost încadrat la Institutul Militar de Transmisiuni Sibiu din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în anul 1997 a fost transferat la Serviciul de Telecomunicații Speciale, unde a ocupat funcția de ofițer în cadrul Biroului Radiocomunicații din cadrul Oficiului Județean de Telecomunicații Speciale Sibiu, iar în perioada 1998-2005, a ocupat funcția de șef Birou Radiocomunicații din cadrul aceleiași unități militare.

În anul 2005 a fost promovat în funcția de șef al Oficiului Județean de Telecomunicații Speciale Sibiu, unde a activat până în anul 2017. Prin Hotărârea nr. 103 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din data de 14.09.2017, a fost numit Prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcție pe care a ocupat-o până în luna mai 2020.

Pentru rezultatele obținute de-a lungul carierei militare, a fost decorat cu Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Ofițer, Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Comandor și Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

S-a născut pe 19 octombrie 1968 în Râmnicu-Vâlcea, este căsătorit și are un copil.

 

PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI
General-locotenent ing. Ionel-Sorinel VASILCA

CV

General-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca este prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, fiind numit în funcție prin Hotărârea nr. 2 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 11 ianuarie 2021.

A urmat cursurile Liceului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, promoția 1984, continuând formarea profesională militară în cadrul Academiei Tehnice Militare, Facultatea de Electronică și Informatică, specialitatea transmisiuni, unde a absolvit în anul 1990 ca șef de promoție. Aprofundarea cunoștințelor tehnice s-a realizat preponderent în perioada 1990 – 2002, prin participarea la o serie de cursuri naționale și internaționale de specialitate.

Are un masterat de nivel executiv la ASEBUSS Business School, București, România - Universitatea de Stat Kennesaw, Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, și a absolvit cursurile Colegiului de Securitate Națională din cadrul Academiei Naționale de Informații, ale Colegiului Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare, precum și cel de „Politică Externă și Diplomație” organizat de Institutul Diplomatic Român.

Domnul general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca deține o experiență de peste 30 de ani în domeniul telecomunicații și tehnologia informației, odată cu finalizarea studiilor tehnice militare și acordarea titlului de inginer în 1990, prin repartiția guvernamentală, alegând să lucreze în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Până în 2005 a ocupat diferite funcții de execuție și de conducere în domeniul radiocomunicațiilor mobile. Ulterior, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca a fost numit adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcție pe care a ocupat-o timp de 12 ani. În perioada 2017 – 2019, a deținut funcția de director al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Pentru rezultatele deosebite obținute de-a lungul carierei militare, a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Mare Ofițer și Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

Vorbește fluent limba engleză.

S-a născut pe 8 iulie 1966 în localitatea Săvinești, județul Neamț, este căsătorit și are doi copii.

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

2021

ADJUNCT TEHNIC AL DIRECTORULUI
General-maior ing. Mădălin-Virgil MIHAI

CV

General de brigadă ing. Mădălin-Virgil MIHAI este adjunctul tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și este numit în funcție prin Hotărârea nr. 103 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 14.09.2017.

A absolvit Liceul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc în anul 1990, a obținut licența la Facultatea de Electronică și Informatică din cadrul Academiei Tehnice Militare în 1996, consolidându-și pregătirea militară și de specialitate printr-o serie de cursuri de perfecționare, ultimul stagiu de pregătire absolvit fiind Cursul de formare managerială, din anul 2018.

La finalizarea studiilor militare specializate a fost repartizat la Ministerul Apărării Naționale, unde, timp de doi ani, a ocupat funcția de locțiitor tehnic al comandantului Batalionului 93 Radiolocație.

În anul 1998 s-a transferat la Serviciul de Telecomunicații Speciale, în funcția de ofițer. Începând cu anul 2004, a deținut diferite funcții de conducere în Direcția Radiocomunicații: șef birou, șef Sector Proiectare Radio, locțiitor al șefului Direcției Radiocomunicații, iar în 2017 a preluat comanda acestei unități.

Pentru rezultatele obținute, a fost recompensat cu înaintări în grad, decorat cu Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler în 2013 și cu Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler în 2017.

Vorbește fluent limba engleză.

S-a născut pe 24 noiembrie 1971, în localitatea Amaru, județul Buzău. Este căsătorit și are un copil.

ADJUNCT ECONOMIC AL DIRECTORULUI
General-maior Marian-Cosmin RĂDOI

CV

General de brigadă Marian-Cosmin RĂDOI este adjunctul economic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, numit în funcție prin Hotărârea nr. 103 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 14.09.2017.

A obținut licența în specializarea „Tranzacții internaționale”, la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București în anul 1998, apoi a absolvit studii universitare de masterat în specializarea „Managementul Afacerilor Internaționale” la aceeași instituție de învățământ superior, în 2007.

Și-a aprofundat studiile economice absolvind mai multe cursuri de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice, al controlului intern managerial și al formării manageriale.

În anul 2018, a absolvit cursul postuniversitar „Securitate și bună guvernare”, organizat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Încadrat ca ofițer în Serviciul de Telecomunicații Speciale în anul 2003, și-a desfășurat apoi activitatea profesională în Direcția Economică și Financiar-Contabilă în cadrul căreia a exercitat mai multe funcții de conducere începând cu anul 2004, până la cea de șef al Direcției Economice și Financiar-Contabile în anul 2016.

Pentru rezultatele obținute, a fost recompensat cu promovări în funcție, înaintări în grad, decorat cu Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler în anul 2013 și în grad de Ofițer în anul 2017.

Vorbește fluent limba engleză.

S-a născut pe 3 martie 1976, în localitatea Balș, județul Olt. Este căsătorit și are doi copii.

Declarații de avere și de interese ale persoanelor care au făcut parte din Conducerea STS

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.