Pentru informare publică directă, pentru solicitări (petiții, sesizări sau reclamații) și pentru corespondență diversă cu persoane fizice sau juridice, solicitanții se vor adresa instituției folosind datele de contact sau formularul alăturat.


RELAȚII CU PUBLICUL


Telefon: 021.202.21.88

Fax: 021.223.41.75

E-mail: relatiipublice@sts.ro

 

RELAȚII CU PRESA

 

E-mail: presa@sts.ro

Telefon: 021.202.21.41

 

Pentru a ne contacta: office@sts.ro

 

Program de lucru:

Luni – Vineri 08.00 – 16.00

 

RESURSE UMANE

 

Pentru depunerea candidaturii:

e-mail: recrutare@sts.ro

Pentru informații privind cariera în STS:

e-mail: hr@sts.ro


PROGRAM DE AUDIENȚE

 

DIRECTORUL STS
Miercuri, între orele 14.00 – 16.00

PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI
Luni, între orele 14.00 – 16.00

ADJUNCT ECONOMIC AL DIRECTORULUI
Marți, între orele 14.00 – 16.00

ADJUNCT TEHNIC AL DIRECTORULUI
Joi, între orele 14.00 – 16.00


RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (D.P.O.)


E-mail: dataprotection@sts.ro

Program de lucru:

Luni – Vineri 08.00 – 16.00

CONTACT

Pentru informare publică directă, pentru solicitări (petiții, sesizări sau reclamații) și pentru corespondență diversă cu persoane fizice sau juridice, solicitanții se vor adresa instituției folosind datele de contact sau formularul alăturat.


RELAȚII PUBLICE


Telefon: 021.202.21.88

Fax: 021.223.41.75

E-mail: relatiipublice@sts.ro
Pentru relația cu presa: presa@sts.ro
Pentru a ne contacta: office@sts.ro

Program de lucru:

Luni – Vineri 08.00 – 16.00


RESURSE UMANE:

Pentru depunerea candidaturii: e-mail:

recrutare@sts.ro

Pentru informații privind cariera în STS:

e-mail: hr@sts.ro


PROGRAM DE AUDIENȚE

 

DIRECTORUL STS
Miercuri, între orele 14.00 – 16.00

PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI
Luni, între orele 14.00 – 16.00

ADJUNCT ECONOMIC AL DIRECTORULUI
Marți, între orele 14.00 – 16.00

ADJUNCT TEHNIC AL DIRECTORULUI
Joi, între orele 14.00 – 16.00


RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (D.P.O.)


E-mail: dataprotection@sts.ro

Program de lucru:

Luni – Vineri 08.00 – 16.00


Formular de contact

Petiție
Invitație
Resurse umane
Admitere învățământ militar
Aviz de urbanism
Aviz amplasamente stații de bază
Certificare echipamente
Date financiare
Informații pentru cadrele în rezervă
Protecția datelor personale


 

IMPORTANT:

  • Potrivit art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.
  • Termenul de răspuns la petiţii, stabilit în baza art. 15 indice 1 din Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile.
  • Datele cu caracter personal colectate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, scopul prelucrării acestor date fiind cel stabilit de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale instituite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, durata păstrării acestor date fiind de 1 an.
    Persoanele ale căror date sunt prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în temeiul Legii nr. 544/2001, își pot exercita drepturile de acces la date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul UE nr. 679/2016, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro.
    Pentru mai multe informații în legătură cu politica Serviciului de Telecomunicații Speciale în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să consultați site-ul instituției www.sts.ro, secțiunea „Politica de confidențialitate”.
    Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (D.P.O.) din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale. E-mail: dataprotection@sts.ro

ADRESA

Splaiul Independenței nr. 323A,
Sector 6, București, România,
Cod poștal 060044

 

 

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.