Despre Serviciul de urgență 112

 

Serviciul de urgență 112

Serviciul de urgență 112 asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție (Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont), în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor.

Serviciul de urgență 112 este furnizat de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU). Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

SNUAU este compus din centre unice pentru apeluri de urgență, dispecerate integrate de urgență și dispecerate de urgență ale agențiilor specializate de intervenție. Atât centrele unice pentru apeluri de urgență, operate de STS, cât și dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție sunt organizate la nivelul fiecărui județ. Centrul 112 București-Ilfov recepționează apelurile efectuate din București și din județul Ilfov.

Numărul 112

112 este numărul unic pentru apeluri de urgență, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie.

Apelurile sunt preluate 24/7 de operatorii STS din cadrul Serviciului de urgență 112 și, în funcție de tipul urgenței, sunt transferate apoi către dispecerii agențiilor specializate de intervenție, care realizează un interviu pe domeniul de competență, alocă și alertează echipajele din teren.

Apelurile pot fi preluate și procesate în mai multe limbi de circulație internațională și în limbile minorităților naționale.

Protecția datelor personale

Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator al Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU), prelucrează date cu caracter personal în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea SNUAU, cu modificările și completările ulterioare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal din SNUAU se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2019 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

În ceea ce privește accesul la datele cu caracter personal din SNUAU, acesta este asigurat cu respectarea prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 din Regulamentul UE nr. 679/2016.

STS prelucrează date ale persoanelor care s-au înregistrat în bazele de date ale persoanelor cu dizabilități de auz și/sau vorbire, ale reprezentanților legali și ale persoanelor de ajutor desemnate, în vederea accesului la serviciul SMS 113.

IMPORTANT!

Informații privind datele din SNUAU, precum și înregistrările apelurilor de urgență la numărul 112 pot fi furnizate doar către:

  • persoana vizată - persoana care a sunat la 112/ a utilizat Serviciul SMS 113;
  • un reprezentant legal al persoanei vizate, în acest caz fiind necesară transmiterea, în copie, conform cu originalul, a documentului care atestă reprezentarea;
  • agențiile specializate de intervenție, în corespondență directă și exclusivă cu atribuțiile legale ale fiecărei agenții, instanțele judecătorești sau parchete, la solicitarea scrisă a acestora.

Datele cu caracter personal sunt obținute din:

  • interviul telefonic purtat de apelantul numărului de urgență 112 cu operatorii STS și dispecerii agențiilor de intervenție;
  • datele asociate numărului de telefon de la care a fost apelat numărul de urgență 112, puse la dispoziție de furnizorii de servicii de comunicații destinate publicului;
  • cererile pentru accesul la Serviciul SMS 113, depuse prin formularul de înregistrare online sau transmise în format tipizat;
  • cuprinsul cererii de acces la date din SNUAU și documentele justificative depuse pentru soluționarea cererii transmise către STS.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) din OUG nr. 34/2008, cu modificările și completările ulterioare, datele cu caracter personal colectate de la apelanți pe timpul efectuării apelurilor de urgență sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani.


Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.