INFRASTRUCTURI CRITICE

Serviciul de Telecomunicații Speciale este autoritate publică responsabilă pentru infrastructurile critice aflate în administrare, aferente sectoarelor „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii” şi „Securitate naţională”, conform legislației în vigoare.

În categoria infrastructurilor critice operate de STS intră:

• Infrastructura de comunicații și tehnologia informației;

• Centre de date;

• Sisteme și servicii informatice;

• Serviciul 112;

• Servicii oferite în rețele speciale și de cooperare.

Terminologia specifică protecției infrastructurilor critice

Infrastructură critică naţională
Infrastructura critică naţională, denumită în continuare ICN, reprezintă un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul naţional, care este esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor şi a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii.

Infrastructură critică europeană
Infrastructura critică europeană, denumită în continuare ICE, reprezintă o infrastructură critică naţională, a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra a cel puţin două state membre ale Uniunii Europene. Importanţa impactului se evaluează din perspectiva criteriilor intersectoriale. Acesta include efectele ce rezultă din relaţiile intersectoriale de dependenţă de alte tipuri de infrastructuri.

Protecţia infrastructurilor critice
Protecţia infrastructurilor critice, denumită în continuare PIC, reprezintă ansamblul unitar de procese și activități organizate și desfășurate în scopul asigurării funcţionalităţii, continuităţii serviciilor şi integrităţii ICN/ICE pentru a descuraja, diminua şi neutraliza o ameninţare, un risc sau un punct vulnerabil prin identificarea, implementarea și menținerea măsurilor de securitate, organizatorice, tehnice, procedurale și de altă natură, rezultate în urma derulării proceselor de management al riscului.

Analiză de risc
Analiza de risc reprezintă analizarea scenariilor de ameninţări semnificative, pentru a evalua vulnerabilitatea şi impactul potenţial al perturbării sau al distrugerii ICN/ICE.

Proprietari/operatori/administratori de ICN/ICE
Proprietari/operatori/administratori de ICN/ICE sunt acele entităţi responsabile cu investiţiile într-un element, sistem sau componentă a acestuia, desemnat ca ICN sau ICE și/sau cu operarea/administrarea curentă a acestora.

Praguri critice
Pragurile critice reprezintă valori-limită stabilite în funcţie de gravitatea impactului, perturbării sau al distrugerii unei infrastructuri şi care determină identificarea acesteia ca ICN/ICE.

Servicii esenţiale
Serviciile esenţiale sunt acele servicii, facilităţi ori activităţi care sunt sau ar putea fi necesare pentru a asigura un standard minim de trai şi bunăstare a societăţii şi a căror degradare sau întrerupere a furnizării lor, ca urmare a perturbării ori distrugerii sistemului fizic de bază, ar afecta semnificativ siguranţa sau securitatea populaţiei şi funcţionarea instituţiilor statului.

Planul de Securitate al Operatorului
Planul de Securitate al Operatorului (PSO) reprezintă documentul de planificare la nivel strategic, cu caracter operativ prin procedurile asociate, elaborat pentru fiecare ICN/ICE desemnată şi destinat realizării managementului riscurilor de la nivelul ICN/ICE, care defineşte scopul, obiectivele, cerinţele şi măsurile de securitate ale acestora.

Rezilienţa ICN/ICE
Rezilienţa ICN/ICE reprezintă capacitatea infrastructurii critice de a absorbi şocul iniţial, de a se adapta ca urmare a producerii unui hazard sau a unei ameninţări şi de a-şi reveni în urma producerii acestora pentru a asigura în continuare serviciile esenţiale ale societăţii.

Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice

Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice – punctul naţional de contact în relaţia cu alte state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi alte organizații și organisme internaţionale, precum şi managementul reţelei de alertă privind infrastructurile critice - CIWIN la nivel naţional.

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.