ISTORICUL TELECOMUNICAȚIILOR SPECIALE ÎN ROMÂNIA

1889

Primele atestări istorice ale telecomunicaţiilor de stat în România: centrala telefonică manuală cu cinci abonaţi pentru Parlament şi ministere, instalată la Bucureşti, și centrala telefonică automată a Casei Regale.

1918 – 1920

Direcţia Poştelor, Telefoanelor şi Telegrafului trece în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor. În cadrul Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării au început să se creeze organe speciale de transmisiuni.

1948

Oficiul Central care asigura legăturile de comunicaţii ale Casei Regale și Parlamentului devine Direcţia a VIII-a Tehnică de pe lângă Direcţia Generală a Securităţii Poporului.

1969

Se înființează Unitatea de Transmisiuni „R”, încadrată în Ministerul Afacerilor Interne, care are principale atribuţii asigurarea legăturilor telefonice, radiotelefonice, telegrafice, radiotelegrafice pentru aparatul central şi teritorial al statului român.

1989

Prin Decretul Consiliului Frontului Salvării Naţionale din 26 decembrie 1989, Unitatea Specială de Transmisiuni „R” este preluată de Ministerul Apărării Naţionale.

1990

După anul 1990, Unitatea Specială „R” a fost reorganizată.

1992

La 18 decembrie 1992, instituţia primeşte printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării denumirea actuală – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

1993

Desprinderea totală din Ministerul Apărării Naţionale s-a făcut începând cu Hotărârea Guvernului României nr. 229 din 27 mai 1993 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Serviciului de Telecomunicații Speciale, stabilind astfel statutul STS de organ central de specialitate în domeniul telecomunicaţiilor speciale.

1996

Adoptarea Legii 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Prima atestare istorică a telecomunicaţiilor de stat în România datează de acum un secol, în anul 1889 fiind instalată la Bucureşti centrala telefonică manuală cu cinci abonaţi pentru Parlament şi ministere. Tot în acea perioadă a fost dată în folosinţă o centrală telefonică automată, cu patru abonaţi, care a aparţinut Casei Regale. Interesant de remarcat este faptul că, de la începuturile creării comunicaţiilor pentru persoanele din conducerea ţării, s-a pus problema protejării acestora. Astfel, din considerente strategice, încă de atunci aceste servicii se vor regăsi în structura Ministerului de Interne.

În perioada 1918 – 1920 au existat nenumărate revendicări sindicale care solicitau trecerea Direcţiei Poştelor, Telefoanelor şi Telegrafului sub tutela Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, însă, autorităţile de atunci nu au dat curs favorabil acestor doleanţe, principala motivaţie fiind teama de greve care ar fi putut periclita securitatea statului. Totuşi, după câţiva ani, aceste revendicări au fost acceptate, Direcţia Poştelor, Telefoanelor şi Telegrafului trecând în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor.

Concomitent, în cadrul Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării au început să se creeze organe speciale de transmisiuni. Până în 1948, legăturile de comunicaţii ale Casei Regale au fost asigurate de Oficiul Central care deservea şi Parlamentul. Acesta, prin începerea militarizării structurilor statului, va deveni Direcţia a VIII -a Tehnică de pe lângă Direcţia Generală a Securităţii Poporului. În anul 1953, direcţia va trece în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În anul 1969, ia fiinţă o unitate de transmisiuni, încadrată în Ministerul Afacerilor Interne care preia toate activităţile privind telecomunicaţiile guvernamentale şi a devenit o structură concentrând toate formaţiunile de transmisiuni şi legăturile Interpol cu colaboratori din Europa şi din alte state. Unitatea de Transmisiuni „R” avea ca principale atribuţii asigurarea legăturilor telefonice, radiotelefonice, telegrafice, radiotelegrafice pentru aparatul central şi teritorial al statului român.

La 1 iulie 1969, la conducerea Unităţii Speciale de Transmisiuni „R” este numit domnul Iuliu Plăpcianu. Din anul 1973, unitatea va funcţiona în cadrul Comandamentului pentru Tehnică Operativă şi Transmisiuni din Ministerul de Interne.

Prin Decretul Consiliului Frontului Salvării Naţionale nr. 4 din 26 decembrie 1989 Unitatea Specială de Transmisiuni „R” este preluată de Ministerul Apărării Naţionale.

După 1990, Unitatea Specială „R” a fost reorganizată succesiv, în scopul adaptării activităţii sale la noile cerinţe ale ţării, structura, misiunile şi responsabilităţile reflectând prefacerile care s-au produs în întregul organism militar.

La 18 decembrie 1992, instituţia primeşte, printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării denumirea actuală – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Desprinderea totală din M.Ap.N. s-a făcut începând cu Hotărîrea Guvernului României nr. 229 din 27 mai 1993, care stabilea unele măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiei ca organ central de specialitate în domeniul telecomunicaţiilor speciale. Cadrul legal de funcţionare a fost încheiat prin adoptarea Legii 92/1996.

Importanţa Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în promovarea intereselor de securitate ale ţării noastre a căpătat valenţe noi în ceea ce priveşte gestionarea problematicii comunicaţiilor speciale şi a tehnologiei informaţiei, precum şi a protecţiei acestora, instituţia noastră având tot mai mult rolul unui integrator de soluţii pe care se sprijină comunicaţiile de stat în România.

În prezent, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este administratorul unei infrastructuri critice de comunicaţii de stat care, prin abonaţii săi, serviciile şi reţelele operaţionalizate, are un rol important din punct de vedere strategic, operaţional şi de cooperare.

COMANDANȚII UNITĂȚII SPECIALE DE TRANSMISIUNI "R"
Gl. mr. (r) ing. IULIU PLĂPCIANU      01.07.1969 – 01.06.1980
Gl. mr. (r.) ing. STELIAN PINTELIE      01.06.1980 – 23.06.1984
Gl. bg. (r.) ing. VICTOR DANCIU      01.10.1984 – 16.03.1987
Gl. mr. (r.) ing. RADU REMUS      16.03.1987 – 11.01.1990
DIRECTORII SERVICIULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
Gl. mr. (r) ing. IONEL DUMITRESCU      11.01.1990 – 12.06.1990
Gl. bg. (r) ing. ȘTEFAN COMAN      12.06.1990 – 20.12.1995
Gl. mr. (r.) ing. TIBERIU LOPATIȚĂ      20.12.1995 – 01.11.1997
Gl. mr. (r.) ing. MIRCEA ANGHEL      01.11.1997 – 16.03.1999
Gl. mr. (r.) dr. ing. ION SIMA      16.03.1999 – 12.02.2001
Gl. (r) ing. TUDOR TĂNĂSE      12.02.2001 – 07.12.2005
Gl. (r) ing. MARCEL OPRIȘ      07.12.2005 – 31.07.2017
Gl. lt. ing. IONEL-SORINEL VASILCA      01.08.2017 – 30.07.2019
Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.