LEGISLAȚIE

Serviciul de Telecomunicații Speciale își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale Guvernului, precum și a regulamentelor militare generale.
 

 • Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei și a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  225/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice;
   
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”, aprobată prin Legea nr. 76/2018;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naționale, respectiv de Ministerul de Interne și de Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România;
 • Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
   
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.