MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

Misiune

Asigurarea de servicii securizate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru autorităţile române, prin dezvoltarea și administrarea de rețele de comunicații și sisteme informatice având la bază principiile interoperabilității, standardizării și asigurării securității.

Creşterea nivelului de rezilienţă a serviciilor și a protecției infrastructurilor critice.

Consolidarea capacităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, de producție și de mentenanță pe întreaga durată a ciclului de viață a echipamentelor, sistemelor și serviciilor administrate.

Viziune

Furnizarea de servicii de telecomunicaţii speciale şi de cooperare securizate, oriunde şi oricând, pentru autorităţile statului român.

Valori

Onoare, loialitate, performanță, profesionalism.

Cine suntem

Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și pentru alți utilizatori prevăzuți de lege.

Serviciul de Telecomunicații Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicațiilor speciale.

Serviciul de Telecomunicații Speciale are structură militară și face parte din sistemul național de apărare.

Ce sunt telecomunicațiile speciale

Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuți de lege.

Serviciul de Telecomunicații Speciale garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licențelor și al autorizațiilor prevăzut în Legea telecomunicațiilor.

Penetrarea, întreruperea funcționării și distrugerea rețelelor de telecomunicații speciale, precum și interceptarea comunicațiilor în aceste rețele constituie amenințări la adresa siguranței naționale.
 

STS garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale.

Cum ne desfășurăm activitatea

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este controlată de Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Ce facem

 • Proiectăm, implementăm, administrăm, operăm, întreținem și optimizăm rețele, infrastructuri, sisteme și servicii de telecomunicații și tehnologia informației;
 • Asigurăm serviciile de securitate asociate telecomunicațiilor speciale și garantăm confidențialitatea acestora;
 • Asigurăm servicii specifice centrelor de date și sistemelor informatice;
 • Furnizăm servicii de comunicații protejate criptografic și asigurăm managementul incidentelor de securitate cibernetică;
 • Administrăm Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgență 112 (SNUAU);
 • Asigurăm continuitatea funcționării rețelelor de comunicații și informatică pentru Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMSU);
 • Suntem autoritate publică responsabilă pentru infrastructurile critice naționale aflate în administrare, aferente sectoarelor „Tehnologia Informației și Comunicații” și „Securitate națională”.

Cine sunt beneficiarii telecomunicațiilor speciale

 • Parlamentul României;
 • Președinția României;
 • Guvernul României;
 • Instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice;
 • Administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfășoară activități de interes public național;
 • Autoritatea judecătorească:
  - Înalta Curte de Casație și Justiție;
  - Ministerul Public;
  - Consiliul Superior al Magistraturii.
 • Curtea de Conturi;
 • Curtea Constituțională;
 • Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național;
 • Uniunea Națională a Barourilor din România;
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.