Înscrie-te în baza de selecție

Căutăm ingineri și specialiști atât în domeniul IT&C, cât și în alte specializări relevante pentru activitățile pe care le derulăm, în vederea constituirii unei baze de selecție.

Consultă condițiile generale și specifice necesare pentru a face parte din echipa noastră.

Dacă îndeplinești aceste condiții, completează formularul de selecție, iar colegii noștri de la resurse umane îți vor analiza candidatura. Dacă pregătirea și calificarea ta corespund cerințelor instituției noastre, vei fi contactat.

Totodată, îți recomandăm să urmărești anunțurile de angajare în rubrica „Oportunități de angajare”, secțiunea „Concursuri în desfășurare”.

Vino în echipa noastră!

Educație și formare

1. Studii liceale

2. Studii postliceale

3. Studii universitare
Fișiere acceptate: .pdf, .jpg, .png cu o dimensiune de maxim 5 MB!

Experiență profesionalăÎncarcă CV

Fișiere acceptate: .pdf, .jpg, .png cu o dimensiune de maxim 5 MB!

Pentru ca aceste date să fie prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în acord cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare, este necesar consimțământul explicit al tău în acest sens. Astfel, prin completarea și transmiterea prezentului formular, ești de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și înțelegi scopul prelucrării acestor date.

Pentru oportunități viitoare, documentele transmise vor fi păstrate în baza de date timp de un an.

De acord
Condiții generale

 • să ai cetățenie română și domiciliul în țară;
 • să ai media examenului de bacalaureat/licență peste 7,00;
 • să ai o stare bună de sănătate;
 • să ai o conduită civică și morală corespunzătoare;
 • să nu faci parte din partide, formațiuni sau organizații politice;
 • să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fii în curs de urmărire penală sau în faza de judecată a procesului penal;
 • să îți asumi obligațiile și interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice

INGINERI ȘI SPECIALIȘTI IT&C

1. să fii absolvent(ă) de studii universitare de licență/master în domeniile inginerie electronică și telecomunicații, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate (matematică și informatică aplicată în inginerie), informatică;

2. să ai cunoștințe în domenii precum:

IT
 • administrarea sistemelor de operare (instalare, configurare, securitate, update/upgrade sisteme operare Linux - Debian, Centos etc.);
 • administrarea bazelor de date (instalare, configurare, securitate, backup, optimizare baze de date Oracle, PostgreSQL, MySQL);
 • administrarea platformelor de virtualizare (VMWare);
 • administrarea sistemelor informatice (aplicații, servicii, protocoale, web, mail, content video digital, DNS etc.);
 • administrarea serviciilor Internet (conexiuni, protocoale, configurații, securitate la nivel ISP) și asociate Internet (LIR, domenii etc.).
PROGRAMARE WEB
 • analiza și proiectarea aplicațiilor informatice;
 • dezvoltarea de aplicații informatice PHP/JavaScript/Java;
 • utilizarea framework-urilor frontend și backend (Laravel, VueJS, ReactJS, jQuery etc.);
 • utilizarea bazelor de date relaționale și non-relaționale (SQL/NoSQL);
 • cunoștințe de Agile Development (SCRUM, Kanban etc.) și organizare a task-urilor;
 • utilizarea VCS pentru versionarea proiectelor (Git);
 • proiectarea rapoartelor în Jasper Reports.
PROGRAMARE APLICAȚII MOBILE
 • dezvoltarea de aplicații Android/iOS;
 • dezvoltarea/integrarea de servicii web (REST), SDK-uri 3rd party, Android/iOS framework;
 • utilizarea VCS pentru versionarea proiectelor (Git).
COMUNICAȚII
 • instalarea echipamentelor terminale în rețele de comunicații fir (switch, router) și radio (IDU, ODU, antene);
 • configurarea și administrarea echipamentelor în rețele de comunicații fir și radio;
 • definirea și implementarea configurațiilor pentru servicii de comunicații fir și radio;
 • proiectarea arhitecturilor pentru rețele de comunicații fir și radio;
 • operarea, mentenanța și monitorizarea infrastructurii și serviciilor în cadrul rețelelor de comunicații fir și radio.

 

INGINERI SISTEME ELECTROALIMENTARE

1. să fii absolvent(ă) de studii universitare de licență/master în domeniile inginerie electrică și energetică.

2. să ai cunoștințe despre:

 • proiectarea și dimensionarea echipamentelor/sistemelor de electroalimentare;
 • întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentelor de electroalimentare (stații de energie, surse neîntreruptibile, grupuri electrogene, alte sisteme conexe);
 • organizarea, administrarea și întreținerea tablourilor de distribuție, circuitelor de forță și iluminat, a grupurilor electrogene, a sistemelor integrate de electroalimentare.
SPECIALIȘTI SISTEME ELECTROALIMENTARE

1. să deții certificat de calificare în meseria de electrician și diplomă de bacalaureat;

2. să ai cunoștințe despre:

 • instalarea, întreținerea, repararea și controlul echipamentelor de electroalimentare și a instalațiilor electrice interioare și exterioare;
 • verificarea instalațiilor de împământare și măsurători ale rezistenței de dispersie ale prizelor de pământ.
INGINERI SISTEME DE CLIMATIZARE ȘI SECURITATE

1. să fii absolvent(ă) de studii universitare de licență/master în domeniile automatică, electrotehnică, inginerie electrică, electronică, științe inginerești (ingineria instalațiilor), inginerie mecanică (sisteme și echipamente termice);
2. să ai cunoștințe despre:

 • instalarea, mentenanța și monitorizarea sistemelor de climatizare: agregate de răcire/aparate de climatizare pentru data-center, echipamente de control și distibuție agent de răcire, pompe de evacuare condens, senzori de temperatură și umiditate;
 • instalarea și mentenanța sistemelor tehnice de detecție și semnalizare la efracție și controlul accesului;
 • instalarea și mentenanța sistemelor tehnice de detectare, semnalizare, alarmare la incendiu și stingere incendii;
 • instalarea și mentenanța sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis.
SPECIALIȘTI LUCRU LA ÎNĂLȚIME

1. să deții certificat de lucru la înălțime și diplomă de bacalaureat;
2. să ai cunoștințe despre:

 • instalarea și intervențiile privind elementele radiante aferente sistemelor de comunicații radio;
 • verificarea instalațiilor de împământare și măsurători ale rezistenței de exploatare a echipamentelor și a aparaturii de măsură și control utilizate în cadrul rețelelor de comunicații radiodispersie ale prizelor de pământ.
SPECIALIȘTI ÎN ALTE DOMENII:

RESURSE UMANE | JURIDIC | COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE

FINANCIAR-CONTABILITATE | SECRETARIAT | LOGISTICĂ

MEDICAL | PSIHOLOGIE

OPERARE 112 | AUDIT | ACHIZIȚII PUBLICE | MANAGEMENT OPERAȚIONAL

Pentru a opta pentru aceste domenii, trebuie să fii absolvent(ă) de studii medii sau superioare, cu examen de bacalaureat/licență/master, în domeniile:

 • științe economice;
 • științe sociale;
 • științe administrative;
 • științe militare, informații și ordine publică;
 • științe ale comunicării;
 • științe politice;
 • științe juridice;
 • psihologie și științe comportamentale.
Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.