ORGANIGRAMĂ

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organizat şi funcționează în baza Legii nr. 92/1996 cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 169 din 30 iulie 1996, care îi conferă personalitate juridică şi autoritate în domeniul telecomunicaţiilor speciale.

Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale este format din cadre militare și salariați civili, care își desfășoară activitatea în condițiile legii și ale regulamentelor militare generale.

Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale afirmă și realizează neimplicarea politică și, potrivit legii, îi este interzisă interceptarea comunicațiilor. Are, în schimb, obligația de a asigura confidențialitatea în utilizarea telecomunicațiilor speciale. De altfel, penetrarea, întreruperea funcționării și distrugerea rețelelor de telecomunicații speciale, precum și interceptarea comunicațiilor în aceste rețele constituie amenințări la adresa securității naționale.

Potrivit prevederilor legale, Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură măsurile privind securitatea națională în domeniul său de activitate, conform legislației în vigoare.

 

 

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.