PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Serviciul de Telecomunicații Speciale supune dezbaterii publice următoarele proiecte de acte normative:

08.03.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 725/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”

Anexa - NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 725/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise pe adresa de email office@sts.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv 18.03.2021.

 

21.08.2019

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA”

Anexa - NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA”

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA”

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise pe adresa de email office@sts.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv 30.08.2019.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Serviciul de Telecomunicații Speciale supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale

Notă de fundamentare HG

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise pe adresa de email relatiipublice@sts.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.