PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ

În Serviciul de Telecomunicații Speciale implementarea de proiecte din fonduri europene nerambursabile a parcurs mai multe faze de desfăşurare, contribuind atât la modernizarea infrastructurii de telecomunicații speciale, cât și la creșterea nivelului de experiență în accesarea fondurilor europene.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a implementat proiecte cu finanțare europeană încă din perioada 2007 - 2012, primele sale proiecte fiind finanțate prin Programul Facilitatea Schengen (RO-FSCH 15, 16, 21 și 22).

Participarea instituției în proiectele cu finanțare europeană s-a derulat atât în calitate de solicitant al finanțării, cât și în calitate de partener.

Proiectele au fost implementate în cadrul următoarelor programe operaționale:

  • POAT – Programul Operațional Asistență Tehnică - 2014 - 2020
  • POC – Programul Operațional Competitivitate - 2014 - 2020
  • POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă - 2014 - 2020
  • POS CCE – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - 2007 - 2013

precum și în cadrul altor categorii de programe cu finanțare europeană:

  • Programul cadru „Horizon 2020”
  • Programul cadru „FP7:ICT-PSP”

 

Proiecte cu finanțare din Instrumente Structurale 2014-2020

 

POIM – Consolidarea capacității Centrului Medical din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - COD SMIS 2014+ 142015
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 01.06.2021 – 30.06.2022
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Comunicat de presă privind începerea proiectului

 

POIM – Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică gestionate de Serviciul de Telecomunicații Speciale – cod SMIS 146369
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 01.12.2020 – 30.04.2022
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Comunicat de presă privind începerea proiectului

 

POC – Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandemia COVID–19 prin intermediul sistemului informatic integrat – IMM RECOVER - cod SMIS 141523
Tipul proiectului: parteneriat național  
Perioada de implementare: 07.10.2020 – 31.12.2023
Lider proiect/Beneficiar: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Rolul STS: partener
Comunicat implementare proiect

 

POAT - Modernizarea infrastructurii informatice și a mecanismelor de funcționare aferente ce deservesc sistemul informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014 și aplicațiile sale conexe în vederea asigurării funcționării eficiente, continue și securizate a acestuia- cod SMIS 131022
Tipul proiectului: parteneriat național
Perioada de implementare: 04.06.2019-30.06.2023
Lider proiect/Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene
Rolul STS: partener
Anunț începere implementare proiect

 

POC - Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic - cod SMIS 127221
Tipul proiectului: parteneriat național
Perioada de implementare: 23.08.2019 - 23.08.2022
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul Român de Informații
Rolul STS: partener
Anunț începere implementare proiect

 

POCA - Optimizarea, eficientizarea cadrului procedural și digitalizarea proceselor de management al resurselor umane din cadrul STS - SIPOCA 746/cod SMIS 129502
Tipul proiectului: parteneriat național
Perioada de implementare: 20.08.2019 - 20.07.2022
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Comunicat începere implementare proiect

 

POIM - Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 15.07.2019 - 30.06.2022
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat începere implementare proiect
Descriere proiect

 

POAT - Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale implicat în dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar SMIS2014+ şi a aplicaţiei conexe MySMIS2014, precum şi în administrarea produselor tehnologice aferente acestora
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 01.12.2017 - 31.12.2020
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat începere implementare proiect

Comunicat finalizare implementare proiect
Descriere proiect

 

POIM - Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 01.08.2018 - 31.07.2021
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat începere implementare proiect
Descriere proiect

 

POC – Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă - SIIEASC
Tipul proiectului: parteneriat naţional
Perioada de implementare a proiectului: 25.06.2018 - 25.06.2021
Lider proiect/Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne
Rolul STS: partener
Comunicat începere implementare proiect

 
POC – Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei
Tipul proiectului: parteneriat naţional
Perioada de implementare a proiectului: 29.01.2018 - 29.07.2020
Lider proiect/Beneficiar: Consiliul Concurenţei
Rolul STS: partener
 

POCA – Întărirea capacităţii administrative a Ministerului Finanţelor Publice în implementarea măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat - SIPOCA 8
Tipul proiectului: parteneriat naţional
Perioada de implementare a proiectului: 18.10.2016 - 18.10.2018
Lider proiect/Beneficiar: Ministerul Finanţelor Publice
Rolul STS: partener

 

POC – „Sistem de alertă timpurie și informare în timp real - RO-SAT” - cod MySMIS2014+ 130277
Tipul proiectului: parteneriat național
Perioada de implementare: 20.09.2019 - 19.09.2022
Lider de proiect/Beneficiar: Centrul Național de Răspuns la Incidente Cibernetice CERT-RO
Rolul STS: partener

 

POAT – Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada februarie 2016 - noiembrie 2017 pentru personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale implicat în dezvoltarea și mentenanța sistemului informatic unitar SMIS2014+ și a aplicației conexe MySMIS2014, precum și în administrarea produselor tehnologice aferente acestora
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2016 - 31.12.2017
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat începere implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect

Proiecte cu finanțare din Instrumentele Structurale 2007-2013

POS CCE – Extinderea infrastructurii informatice a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență până la nivelul resurselor mobile ale agențiilor de intervenție Ambulanță și SMURD și al Unităților de Primiri Urgențe
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 07.02.2015 - 22.12.2015
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect


POS CCE – Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență la nivelul municipiului București și Ilfov
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 07.02.2015 - 22.12.2015
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect


POS CCE – Creșterea nivelului de cooperare între instituțiile publice centrale și locale prin servicii de comunicații audio-video cu facilități extinse
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 07.02.2015 - 06.12.2015
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare


POS CCE – Creșterea capacității de interconectare a sistemelor informatice și bazelor de date ale instituțiilor publice centrale cu sistemele informatice şi bazele de date ale structurilor lor teritoriale și ale structurilor administrației publice locale
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 07.02.2015 - 06.12.2015
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect


POS CCE – Extinderea sistemului informatic pentru realizarea  interoperabilității informaționale în cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție ale poliției, ambulanței și pompierilor și stațiile de intervenție ale acestora organizate la nivelul orașelor    
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 04.02.2013 - 04.06.2014
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect


POS CCE – Interconectarea infrastructurii agenţiilor de urgenţă instituite la nivelul municipiilor (altele decât reşedinţele de judeţ) cu infrastructura Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU)
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 18.12.2009 - 25.05.2011
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect


POS CCE – Dezvoltarea sistemelor informatice pe platforma Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă pentru agenţiile de urgenţă la nivelul municipiilor, altele decât reşedinţele de judeţ
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 18.12.2009 - 17.05.2011
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat finalizare implementare proiect


POS CCE – Infrastructură GIS (Geographic Information System) pentru interoperabilitatea agenţiilor de urgenţă interconectate la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU)
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare a proiectului: 04.12.2009 - 03.11.2010
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat implementare proiect
Comunicat finalizare implementare proiect

 

POC – Realizarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemului informatic integrat al centrului operaţional de zbor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie cu structuri ale M.A.I., precum şi cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale
Tipul proiectului: parteneriat naţional
Perioada de implementare a proiectului: 13.03.2015 - 30.12.2015
Lider proiect/Beneficiar: Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General de Aviaţie
Rolul STS: partener

 

Proiecte cu finanțare din alte surse: Horizon 2020, FP7:ICT-PSP

 

Emergency Support Instrument (ESI) al UE „Sistem informatic integrat de eliberare și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC)”
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 04.05.2021 – 04.11.2021
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Comunicat de presă privind implementarea proiectului

 

Horizon 2020 - Broadway – Innovation activity to develop technologies to enable a pan-European interoperable broadband mobile system for PPDR, validated by sustainable testing facilities 7869212

Tipul proiectului: parteneriat internaţional
Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2018 - 31.01.2022
Coordonator de proiect: Public Safety Communication Europe (PSCE) Forum - Belgia
Rolul STS: partener

Horizon 2020 – CARISMAND - Culture and Risk management in Man-made and Natural Disasters

Tipul proiectului: parteneriat internaţional
Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2015 - 30.09.2018
Coordonator de proiect: Rijksuniversiteit Groningen - Olanda
Rolul STS: partener

 

Horizon 2020 - EMYNOS - Next Generation Emergency Communications

Tipul proiectului: parteneriat internaţional
Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2015 - 01.03.2018
Coordonator de proiect: Public Safety Communication Europe (PSCE)
Rolul STS: partener

 

Horizon 2020 - CITYCoP – Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing

Tipul proiectului: parteneriat internaţional
Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2015 - 31.05.2018
Coordonator de proiect: Security, Technology and e-Privacy (SteP) Research Group, University of Groningen, Olanda
Rolul STS: partener

 

Horizon 2020 – BroadMap – Mapping Interoperable EU PPDR Broadband Communication Applications and Technology

Tipul proiectului: parteneriat internaţional
Perioada de implementare a proiectului: mai 2016 - aprilie 2017
Coordonator de proiect: Public Safety Communication Europe (PSCE)
Rolul STS: partener

 

Program cadru  FP7 ICT-PSP – HeERO – Harmonized eCall European Pilot

Tipul proiectului: parteneriat internaţional
Perioada de implementare a proiectului: 2011 - 2014
Coordonator de proiect: ERTICO - European Road Transport Telematics Implementation
Rolul STS: partener

 
Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.