Solicitare Informații Apel

Dacă ați sunat la numărul de urgență 112, puteți solicita, personal sau prin reprezentant (persoană împuternicită/avocat), date cu privire la apelul/apelurile proprii efectuate sau înregistrări ale acestora.
Completați o cerere la care să atașați o copie a cărții dumneavoastră de identitate.
În cazul în care datele sunt solicitate prin reprezentant, trebuie să atașați cererii o copie a Procurii notariale/Împuternicirii avocațiale, după caz, însoțită de o copie a cărții dumneavoastră de identitate.

Prin completarea și transmiterea prezentului formular, vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și înțelegeți scopul prelucrării acestora.

Formularea unei solicitări vagi (de exemplu, „toate apelurile mele”) sau lipsa unor date precise referitoare la apelurile pe care le-ați inițiat pot duce la imposibilitatea identificării și furnizării informațiilor solicitate. De asemenea, solicitările pentru o perioadă foarte mare de timp presupun căutări în arhivele bazelor de date și necesită un timp mai îndelungat de procesare.

Cererea dumneavoastră va fi soluționată în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Înainte de a solicita o informație, vă rugăm să consultați răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări
1. Unde pot depune o reclamație care vizează activitatea dispecerilor aparținând agențiilor specializate de intervenție (Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie)?
Trebuie să vă adresați instituțiilor în cadrul cărora aceștia își desfășoară activitatea.
2. Pot primi înregistrările asociate apelurilor la numărul unic de urgență 112 prin poșta electronică (e-mail)?

Nu, deoarece STS, în calitate de administrator al SNUAU, are obligația să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal colectate și stocate de la apelanți, pe timpul apelurilor de urgență. Totodată, transmiterea înregistrărilor prin e-mail nu este posibilă pentru că dimensiunea fișierelor audio poate excede limita agreată de trimitere a datelor prin poșta electronică. Astfel, înregistrările sunt transmise doar în format fizic – copy disk, cu amprentă digitală pentru asigurarea veridicității.

3. Ce informații sunt necesare pentru a identifica în baza de date înregistrările pe care le solicit?

- numărul/numerele de telefon utilizate;
- numele și prenumele persoanei care a efectuat apelul;
- data și orele inițierii apelurilor;
- județul din care s-a efectuat apelul și adresa evenimentului (județ, localitate, stradă, număr etc.);
- motivul apelării.

4. Pe ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal în Sistemul 112?

Datele cu caracter personal sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu art. 19, alin. (4) din O.U.G. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările si completările ulterioare.

5. Pot primi datele de identificare ale unor terțe persoane care NU au apelat Serviciul de urgență 112?

Nu, deoarece în baza de date a Serviciului de urgență 112 sunt stocate numai datele asociate numerelor de telefon de pe care sunt recepționate apeluri de urgență, puse la dispoziția administratorului SNUAU de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

6. În ce condiții pot primi înregistrările apelurilor efectuate către Serviciul de urgență 112 de către o terță persoană?
Datele solicitate vă pot fi puse la dispoziție în situația în care ne înaintați acordul scris dat în formă autentică al persoanei care a raportat evenimentul. De asemenea, este necesară o copie a actului dumneavoastră de identitate, precum și o copie a actului de identitate al persoanei care a efectuat apelurile către Serviciul de urgență 112. Cererea dumneavoastră va fi soluționată în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (3) din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.
7. Pot fi solicitate înregistrările apelurilor efectuate la numărul unic de urgență 112 prin intermediul unui avocat?
Da. Solicitarea trebuie însoțită de împuternicirea avocațială încheiată între dumneavoastră și avocat, respectiv de o copie a actului dumneavoastră de identitate și va fi soluționată în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (3) din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.
8. Pot solicita înregistrările apelurilor efectuate la numărul unic de urgență 112 de către un membru de familie decedat?

Da, însă solicitarea trebuie însoțită de o copie a actului dumneavoastră de identitate, de o copie a certificatului de deces al membrului de familie, precum și de documente din care să rezulte legătura de rudenie dintre dumneavoastră și persoana vizată, după caz.

9. Îmi pot fi furnizate înregistrările apelurilor efectuate la numărul unic de urgență 112 de către un membru de familie aflat într-o situație medicală ce nu-i permite solicitarea datelor proprii?

Da, însă trebuie să faceți dovada următoarelor aspecte:
 - documente care să ateste incapacitatea temporară a persoanei vizate de a-și da consimțământul;
 - motivul pentru care solicitați aceste date, respectiv interesul vital protejat al persoanei vizate;
 - documente din care să rezulte legătura de rudenie dintre dumneavoastră și persoana vizată;
- o copie a actului dumneavoastră de identitate, precum și o copie a actului de identitate al persoanei care a efectuat apelurile către Serviciul de urgență 112.

10. Pot primi înregistrările apelurilor efectuate la numărul unic de urgență 112 de către fiul minor/fiica minoră?

Da, însă solicitarea trebuie însoțită de o copie a actului dumneavoastră de identitate, respectiv de o copie a certificatului de naștere al minorului.

11. Pot împuternici o terță persoană să solicite înregistrările apelurilor proprii efectuate la numărul unic de urgență 112?

Da, însă solicitarea trebuie însoțită de o copie a procurii notariale sau a împuternicirii legalizate, respectiv de copii după actele de identitate ale dumneavoastră și ale persoanei împuternicite.

12. Dacă nu mi-am declinat identitatea pe perioada apelului efectuat la numărul unic de urgență 112, îmi poate fi furnizată înregistrarea asociată acestuia?

Da, însă solicitarea trebuie să cuprindă următoarele categorii de informații necesare identificării dumneavoastră ca și apelant:
- copie după actul de identitate;
- informații detaliate/particulare privind apelurile solicitate (data/orele efectuării acestora, numărul de telefon utilizat, adresa incidentului, evenimentul semnalat);
- declarație pe propria răspundere prin care confirmați că dumneavoastră ați efectuat apelurile respective.

13. Pot solicita, printr-o cerere adresată Serviciului de Telecomunicații Speciale, restricționarea apelării Serviciului de urgență 112 de pe numărul de telefon personal?

Nu, deoarece Serviciul de urgență 112 are rolul de a asigura preluarea apelurilor de urgență (situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul) de la cetățeni și, după caz, transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție sau rolul prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție, în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor.

14. Dacă am apelat din greșeală Serviciul de urgență 112, vă informez în scris despre acest aspect?

Nu, dar, în situația în care ați apelat involuntar Serviciul de urgență 112, vă rugăm să rămâneți pe fir până la preluarea apelului de către operatorul STS și să îi comunicați acestuia că nu aveți o urgență.

15. Nu pot asculta înregistrările transmise pe CD/DVD. Cum procedez?

CD-ul/DVD-ul trebuie returnat instituției noastre prin poștă sau personal, pe adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale, Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, București, pentru verificarea și înlocuirea acestuia, după caz.

16. În situația în care s-a pierdut/înstrăinat un CD/DVD furnizat anterior, se poate solicita altul?

Da, datele solicitate pot fi puse la dispoziția dumneavoastră în copie.

SOLICITARE INFORMAȚII DESPRE APELURI LA 112

DATE SOLICITANT:


Persoana vizată (persoana care a efectuat apelul)
Persoana împuternicită/reprezentantul persoanei care a efectuat apelul


Înregistrarea audio a apelului efectuat la 112
Informații despre apelul efectuat la 112
Confirmarea apelării Serviciului 112


INFORMAȚII NECESARE SOLUȚIONĂRII CERERII:

Furnizarea acestor informații ajută la identificarea rapidă și precisă a apelului la care se face referire în solicitare.


Copie C.I./B.I. persoana vizată
Copie C.I./B.I. solicitant
Copie împuternicire avocațială
Copie împuternicire notarialăCONSIMȚĂMÂNT


Datele transmise de dumneavoastră sunt date cu caracter personal. Pentru ca aceste date să fie prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 - Regulamentul General pentru Protecția Datelor și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor, este necesar consimțământul explicit al dumneavoastră în acest sens. Astfel, prin completarea și transmiterea prezentului formular, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și înțelegeți scopul prelucrării acestor date.

DE ACORD
Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal
e-mail: dataprotection@sts.ro

IMPORTANT!

Datele de identificare și de corespondență trebuie să fie reale, exacte și complete pentru a putea soluționa cererea dumneavoastră și pentru a vă transmite răspunsul.
Nerespectarea acestor condiții poate atrage nesoluționarea cererii dumneavoastră sau poate genera dificultăți în transmiterea corespondenței.


Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.